Τα οφέλη της αναγνώρισης

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on vk
Share on tumblr
Share on digg
Share on mix
Share on whatsapp
Share on email
Τα οφέλη της αναγνώρισης

Η αναγνώριση των άλλων είναι υψίστης σημασίας για τη συγκρότηση του εαυτού μας. Ένα δείγμα αυτού: όταν γεννηθούμε, η διαδικασία της καλλιέργειας ξεκινά από τη σχεσιακή δυναμική που χτίζεται με την άλλη. Η αναγνώριση είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του συντάγματός μας , ακριβώς λόγω της συμβολής του στην ευημερία μας

Όταν ζούμε στην κοινωνία, περιμένουμε την αναγνώριση του άλλου από την άποψη της αναφοράς (πηγή πληροφοριών) και την ενίσχυση του τρόπου δράσης μας, της σκέψης ή της πρότασης (στάση) σε μια κατάσταση. Ακριβώς, στη συγκρότηση ενός ατόμου, οι άλλες προϋποθέσεις είναι η εικόνα που διαμορφώνεται, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής . Εκτός από την ενθάρρυνση, το παιδί πρέπει να αισθάνεται προστατευμένο από την κακοκαιρία, την αγάπη, την αγάπη και τον σεβασμό.

Τα οφέλη της αναγνώρισης

Με αυτόν τον τρόπο, η ψυχή σας διαμορφώνεται με υγιή τρόπο, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το εξωτερικό θα είναι ένας ουσιαστικός ρυθμιστής των επιθυμιών και των αναγκών σας. ένα οικοσύστημα στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί για να επιβιώσει στην κοινωνία. Όπως μπορούμε να δούμε, ο άλλος παίζει ουσιαστικό ρόλο στα διάφορα στάδια της ζωής . Κατά τη γέννηση, οι γονείς / κηδεμόνες παίζουν κρίσιμο ρόλο. Όταν προχωρούμε σε μεταγενέστερα στάδια, ο κύκλος επιρροής διευρύνεται, έτσι ώστε να μην παύουμε ποτέ να είμαστε ευαίσθητοι στις πράξεις των άλλων.

Τα οφέλη της αναγνώρισης

Επιπλέον, μέσα σε όσα μας δίνουν ή παίρνουν οι άλλοι από εμάς, μπορούμε να τοποθετήσουμε την αναγνώριση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως ενισχυτής μιας συμπεριφοράς και της ιδέας που έχουμε για τον εαυτό μας. Μερικά από τα οφέλη της αναγνώρισης είναι τα εξής: Υποστηρίζει μια υγιή ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις. Η αναγνώριση ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις . Είτε σε προσωπικό είτε επαγγελματικό επίπεδο, το άτομο που αναγνωρίζεται θα αισθανθεί εξουσιοδοτημένο. Βελτιώνει το επίπεδο προσωπικής ικανοποίησης. Σίγουρα το επίπεδο προσωπικής ικανοποίησης βελτιώνεται σημαντικά όταν υπάρχει αναγνώριση , ειδικά όταν μιλάμε για δουλειά.